Слънчева

Слънчев комплекс Кастилия-Ла Манча


Там Испания подобно на САЩ и Япония, ако иска да остане сред страните с най-висока инсталирана слънчева енергия, трябва да създаде нови фотоволтаични системи. През тази 2012 г. Испания разшири своя слънчев капацитет, но скоро ще бъдат добавени още 100 MW.


Глобалният сценарий за инсталиран фотоволтаичен капацитет в края на 2011 г. видя Германия начело, следвана от Италия, Япония, Испания и САЩ; точно както е показано по-долу.

  • Германия - 24,7 GW
  • Италия - 12,8 GW
  • Япония - 4,9 GW
  • Испания - 4,4 GW
  • САЩ - 4,4 GW

В класацията Китай печели много позиции и скоро ще влезе в топ 5. Япония работи усилено възобновяеми енергии но освен да инвестира в фотоволтаични, усилията му са насочени къмгеотермална енергия. Испания извърши няколко фотоволтаични паркове и днес компанията Abengoa възложи инсталирането на a фотоволтаична система от 100 MW, Слънчев комплекс Кастилия-Ла Манча.

Комплексът ще се състои от две еднакви 50 мегаватни централи, където, т.е. параболични колектори те ще отразяват и концентрират слънчевите лъчи приемни тръби, в който тече течност, която достига температура над 400 градуса по Целзий. Когато се нагрява, течността произвежда пара, използвана за задвижване на конвенционална турбина.

Растението Комплекс Кастилия-Ла Манча Слънчев ще изиграе своята роля в борбата срещу климатични промени, компанията Abengoa изчислява, че благодарение на тези 100 MW мощност ще има нетно намаляване на вредните емисии, съответстващи на 63 000 тона годишно. Проектът имаше положително въздействие също и върху общността със значителни социално-икономически последици: не липсваше създаването на нови работни места, решаващ фактор по време на криза, която преживява еврозоната!Видео: Консуэгро Консуэгра родина Дон КихотТоледоКастилия - Ла Манча Испания (Декември 2021).