Търсения

Масло от лампанте, цялата информация


Нарича се "лампанте", защото някога е бил използван главно за осветяване на специални "маслени фенери". Днес употребите му са много, толкова много, че може да бъде полезен и в битовата практика, за извънредна поддръжка, за грижа за дървесината и за поддържане на мотоциклетната верига в добро здраве.

Нека да видим всички подробности за керосина: състав, как да го използвам, къде да го купя, информационен лист за безопасност и съвети.

Масло от лампанте: състав

The керосин известно е и като бяло масло. По химичен състав,керосине идентичен скеросинвъпреки че могат да се добавят и други маслени съединения в зависимост от употребата. Напримеркеросинизползва се в дърводелството, за обработка на оголено дърво, той е обогатен ссламено жълто масло.

The керосин е смес от въглеводороди, получена при дестилация на петролни фракции. Неговатаизползваса много:

 • Използва се като гориво за осветление
 • Като обезмаслител за повърхности
 • Като разтворител за восъци
 • Разредител за синтетични и олеосинтетични бои
 • Като смазка за вериги и други механични компоненти, подложени на триене
 • За обработка на дърво
 • За почистване на четки за боя и мръсни инструменти
 • За почистване и смазване на пистолети
 • За смазване на заключени брави
 • За разтваряне на битумни съединения
 • За разтваряне на парафин и други маслени съединения
 • За премахване на петна от пчелен восък или дъвка

Керосинът се използва широко и от тези, които се занимават с настройка на мотоциклети и автомобили. Използва се за почистване на аерографи и за придаване на блясък на синтетичните бои.

Масло от лампанте: информационен лист за безопасност

Theкеросинтова е силно запалима течност. Класифициран е като „опасен“ съгласно Регламент на Общността 1272/2008 (CLP). От неговия информационен лист за безопасност, за правилна употреба, ние посочваме, че:

 • Опасно е за водната среда
 • Опасен за околната среда с дълготрайно въздействие
 • Може да предизвика дразнене на кожата
 • Токсичен за хората

Всъщност течността може да бъде летална в случай на поглъщане и проникване в дихателните пътища. Също така от информационния лист за безопасност можете да прочетете предупрежденията за употреба. Всъщност производителите препоръчват:

 • Пазете опаковката добре затворена, далеч от източници на топлина и на място, недостъпно за деца.
 • Не пушете по време на употреба.
 • Носете защитни ръкавици.
 • Носете маска за лице, за да предпазите очите и лицето.

Както беше посочено,керосиннищо друго не е товакеросинот първата дестилация, следователно по-груба форма на керосин. Въпреки че са много сходни съединения,керосинне може да се използва в керосинови печки, тъй като би отделил твърде много остатъци, причинявайки щети на печката и здравето на жителите на къщата.

Ако материалът влезе в контакт с очите, те трябва незабавно да се измият с вода за поне 15 минути, като се опитват да отворят добре клепачите. Ще трябва да се консултирате с Вашия лекар, като вземете продукта със себе си.

Как да използвате керосин

Заизползвайте керосиндобре е да имате предвид казаното в раздела, посветен наинформационен лист за безопасност. Така че, преди употреба, вземете всички възможни предпазни мерки.

За осветление,керосинможе да се напълни отново в резервоара за керосинова лампа. След това ще трябва да почистите добре ръцете си и да запалите фитила за стартер.

Theбяло маслоили бистър, може да се използва за разреждане и разреждане на боята. Ако боята е твърде дебела, може да се добави бял петрол, докато се постигне желаната течливост. Имайте предвид, че добавянето на бял петрол ще направи боята по-блестяща.

Засмажете вериги(мотоциклет, велосипед, верига за верижен трион ...) или за смазване на който и да е механичен компонент, продуктът може да се четка по цялата повърхност. Ако имате начин да разглобите компонента, можете също да го потопите в буркан, съдържащ бяло масло чист.

Внимателно избягвайте разпръскването на продукта в околната среда.

Масло за лампиране: къде да го купя

Theбяло масло, също казакеросин, могат да бъдат намерени лесно в магазини за хардуер или магазини за домашно обзавеждане. При големи дистрибутори катоЛерой МерлинилиБрикоцентърсе намира в отдела за боя, обикновено заедно с други разтворители катобял дух.Възможно е да закупитеярко бял бензиндори да се възползвате от онлайн търговията. За да получите идея, ви каня да посетите тази страница на Amazon.


Видео: Пита със сирене лесни български рецепти? епизод 104 (Юни 2021).